Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  1. Dyrektor ZS nr 1 w Dębnie informuje, że na dzień dzisiejszy w placówce nie występuje sytuacja zagrożenia epidemiologicznego.
  1. Od dnia 12.03.2020r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym tj. Starostwem Powiatowym w Myśliborzu ogłaszam zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na okres 2 tygodni tj. do dnia 25.03.2020r. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Kolejne informacje będą pojawiać się w odrębnych komunikatach
  1. Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Apeluję o poważne potraktowanie i zastosowanie się do zaleceń ministerialnych podczas zawieszenia zajęć w szkole. Proszę o unikanie miejsc publicznych, spotkań towarzyskich, unikanie kontaktu z osobami chorymi i pozostanie w domach w tym okresie. Czas ten należy wykorzystać na powtórki i naukę zdalną. Nauczyciele codziennie przekazywać będą uczniom drogą elektroniczną zakres materiału do pracy.

  1. Drodzy Uczniowie,

Czas zawieszenia zajęć lekcyjnych, nie jest czasem wolnym od nauki. Nauczyciele zostali zobowiązani do kontaktu z Wami drogą elektroniczną (przesyłanie zadań, testów, ćwiczeń)  zgodnie z codziennym planem zajęć. Proszę o sumienne wykonywanie przesyłanych przez nauczycieli poleceń.