foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ss20 017W piątek 18-stego września był piękny, słoneczny dzień, aż przyjemnie wyjść na spacer. Właśnie tego dnia postanowiliśmy przeprowadzić akcję Sprzątania Świata - Dębno 2020 w okolicach naszej szkoły. Uczniowie trzech klas - 1a LO, 1b i 1c BS I stopnia wraz z opiekunami: Pawłem Łoszczukiem, Agnieszką Hnatejko i Joanną Misiewicz powędrowali na tereny zielone przylegające do ulicy Siewnej, aż do ogródków działkowych. Skupiliśmy się głównie na sprzątaniu w okolicach cmentarza żydowskiego. Oprócz typowych śmieci znalezione zostały też odpady niebezpieczne takie, jak lampy jarzeniowe.

Czytaj więcej: Sprzątania Świata - Dębno 2020

krew 007Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie w czwartek 17 września oddali kolejny raz krew dla potrzebujących. Akcja została zorganizowana przez opiekuna Szkolnego Koła PCK w Dębnie Małgorzatę Jakuszewską. O godzinie 8.00 szesnastu uczniów i dwóch nauczycieli udało się do Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, gdzie po kompleksowych badaniach i pod reżimem sanitarnym oddali 3,6 lita krwi. Oddawanie krwi jest w tej szkole tradycją, ponieważ pierwszy wyjazd został zapoczątkowany 6 listopada 2006 roku i do tej pory uczniowie tej szkoły oddali ponad 580 litrów krwi.

Czytaj więcej: Szkolne koło PCK

egz"Poprawkowy" egzamin maturalny

"Poprawkowy" egzamin maturalny odbędzie się 08 września 2020 roku o godzinie 14.00.

 

 Egzaminy odbędą się w następujących salach:

matematyka - sala 14,

język angielski - sala 1

język  polski- sala 2.

Na egzamin przychodzimy o godz.13:00. Obowiązują środki ochrony osobistej.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej (bez uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego) z zachowaniem reżimu sanitarnego:

bezpieczny powrot do szkoly uczniowie

  • Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego: obowiązek zakrywania ust i nosa(maseczką, przyłbicą), ochrona podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych.
  • Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
  • Uczniowie zachowują dystans (co najmniej 1 metr).

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.