foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

O dnia 01.06.2020r. prowadzone są konsultacje wg załączonego harmonogramu po wcześniejszych uzgodnieniach z danym nauczycielem

Lp. Dyżurujący nauczyciel poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00-9:30 nr sali 10:00-11:30 nr sali 8:00-9:30 nr sali 10:00-11:30 nr sali 8:00-9:30 nr sali 10:00-11:30 nr sali 8:00-9:30 nr sali 10:00-11:30 nr sali 8:00-9:30 nr sali 10:00-11:30 nr sali
1 E.Agopsowcz x x tak 34 x x x x x x x x x x x x x x x x
2 M.Rybak tak 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3 I.Derenowska tak 34 x x tak 34 x x tak 34 x x tak 34 x x tak 34 x x
4 E.Wojtowicz x x tak 5 x x tak 5 x x tak 5 x x tak 5 x x tak 5
5 B.Zadroziński x x tak 31 x x tak 34 x x tak 34 x x tak 34 x x tak 34
6 K.Dobrowolska tak 31 x x tak 31 x x tak 31 x x tak 31 x x tak 31 x x
7 J.Zadrozińska x x x x x x tak 32 x x tak x tak 32 x x tak 32 x x
8 J.Symeniuk x x x x x x tak 3 x x x x x x x x x x x x
9 M.Jakuszewska tak 4 x x tak 4 x x tak 4 x x tak 4 x x tak 4 x x
10 L.Kotowicz x x tak 4 x x tak 4 x x tak 4 x x x x x x x x
11 S.Getman x x x x x x tak 31 tak 32 x x x x x x x x tak 31
12 A.Kowalski x x x x tak 7 x x x x x x x x x x x x x x
13 P.Łoszczuk x x tak sił. x x tak sił. x x tak sił. x x tak sił. x x tak sił.
14 I.Kiełbasa tak sił. x x tak sił. x x tak sił. x x tak sił. x x tak sił. x x
15 T.Kurdzieko tak 39 x x tak 39 x x tak 39 x x x x x x x x tak 39
16 T.Wujda x x tak 33 x x tak 33 x x tak 33 x x tak 33 x x tak 33
17 B.Maruszczak tak 33 x x tak 33 x x tak 33 x x tak 33 x x tak 33 x x
18 A.Lenartowicz x x tak 40 x x tak 40 x x tak 40 x x tak 40 x x tak 40
19 R.Sobczak tak 5 x x tak 5 x x tak 5 x x tak 5 x x tak 5 x x
20 M.Krzysiak x x tak 30 x x tak 30 x x tak 30 x x tak 30 x x tak 30
21 J.Misiewicz tak 8 x x tak 8 x x tak 8 x x tak 8 x x tak 8 x x
22 A.Musioł x x tak 6 x x tak 6 x x tak 6 x x tak 6 x x tak 6
23 J.Sołtys x x tak 7 x x tak 7 x x tak 7 x x tak 7 x x tak 7
24 Z.Kapłon tak 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 M.Słodkowski x x x x tak 6 x x tak 6 x x tak 6 x x tak 6 x x
26 A.Hnatejko x x x x tak 32 x x x x x x tak 32 x x x x x x
27 I.Dziuda tak 30 x x tak 30 x x tak 30 x x tak 30 x x tak 30 x x
28 D.Pappelbaum x x x x x x tak 39 x x x x x x x x x x x x
29 E.Kowalska tak gab. x x tak gab. x x tak gab. x x tak gab. x x tak gab. x x
30 J.Urbanowski x x tak 8 x x tak 8 x x tak 8 tx x tak 8 x x tak 8

Szanowni Państwo, 

Wójtowie, Burmistrzowie, 

Prezydenci Miast, 

Starostowie Powiatów, 

Marszałkowie Województw, 

od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym.

W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

W załączeniu przekazuję komunikat MEN, w którym znajdą Państwo więcej informacji w tej sprawie oraz kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji.

W najbliższych dniach zostaną wydane odpowiednie regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne. Wszystkie materiały udostępnimy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przekażemy Państwu za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Z wyrazami szacunku 

Dariusz Piontkowski 

Minister Edukacji Narodowej 

Kalendarz zmian w szkolach i placowkach do wakacji - komunikat MEN.pdf

Od 12 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno - opiekuńczo- wychowawcze. Jest to decyzja MEN wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zgodnie z decyzją MEN w okresie od 12 marca do 10 kwietnia br. nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, Nauczyciele w ww. okresie przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu

Ze względu na Inną formę pracy uczniowie są zobowiązani codziennie logować się do dziennika Librus i sprawdzać wiadomości skierowane od uczących ich nauczycieli.

Proszę na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz zapisy w dzienniku internetowym.

  1. Dyrektor ZS nr 1 w Dębnie informuje, że na dzień dzisiejszy w placówce nie występuje sytuacja zagrożenia epidemiologicznego.
  1. Od dnia 12.03.2020r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym tj. Starostwem Powiatowym w Myśliborzu ogłaszam zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na okres 2 tygodni tj. do dnia 25.03.2020r. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Kolejne informacje będą pojawiać się w odrębnych komunikatach
  1. Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Apeluję o poważne potraktowanie i zastosowanie się do zaleceń ministerialnych podczas zawieszenia zajęć w szkole. Proszę o unikanie miejsc publicznych, spotkań towarzyskich, unikanie kontaktu z osobami chorymi i pozostanie w domach w tym okresie. Czas ten należy wykorzystać na powtórki i naukę zdalną. Nauczyciele codziennie przekazywać będą uczniom drogą elektroniczną zakres materiału do pracy.

  1. Drodzy Uczniowie,

Czas zawieszenia zajęć lekcyjnych, nie jest czasem wolnym od nauki. Nauczyciele zostali zobowiązani do kontaktu z Wami drogą elektroniczną (przesyłanie zadań, testów, ćwiczeń)  zgodnie z codziennym planem zajęć. Proszę o sumienne wykonywanie przesyłanych przez nauczycieli poleceń.

info symbol vector graphicsOd 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno - opiekuńczo- wychowawcze. Jest to decyzja MEN wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zgodnie z decyzją MEN w okresie od 12 do 25 marca br. nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, Nauczyciele w ww. okresie przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu

Ze względu na Inną formę pracy uczniowie są zobowiązani codziennie logować się do dziennika Librus i sprawdzać wiadomości skierowane od uczących ich nauczycieli.

Proszę na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz zapisy w dzienniku internetowym.

 

Dytektor Eliza Agopsowicz

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.